Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Restauracji i Browaru Sowiduch

Witamy na stronie www.sowiduch.pl. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe Użytkowników naszego serwisu, którzy korzystają z naszych usług elektronicznych. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych klientów i zapewnienia im komfortu podczas korzystania z serwisu, dlatego też każde działanie związane z przetwarzaniem danych osobowych jest realizowane z najwyższą starannością.

Polityka Prywatności jest nierozerwalnie związana z Regulaminem Serwisu, określającym zasady korzystania z naszej strony internetowej, prawa i obowiązki Użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych.

 


§1 Terminologia

 • Strona internetowa – odnosi się do serwisu „Restauracja i Browar Sowiduch”, dostępnego pod adresem www.sowiduch.pl, miejsca, gdzie użytkownicy mogą zapoznać się z naszą ofertą i skorzystać z usług online.
 • Partnerzy zewnętrzni – to strony trzecie, z którymi współpracujemy w celu dostarczania, ulepszania naszych usług lub realizacji funkcji marketingowych.
 • Administrator danych – Browar Karpacz Sp.K., prowadzący działalność pod adresem: ul. Konstytucji 3 Maja 45A, 58-540 Karpacz, NIP: 6112797685, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony internetowej.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez Restaurację i Browar Sowiduch.
 • Urządzenie – dowolne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu, za pośrednictwem którego Użytkownik może odwiedzać Stronę internetową.
 • Cookies (ciasteczka) – małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę internetową i zapisywane na Urządzeniu Użytkownika, służące m.in. do ułatwienia korzystania ze Strony.
 • RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która jest lub może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do identyfikatorów takich jak imię, nazwisko, identyfikator online.
 • Przetwarzanie – każda operacja wykonana na danych osobowych, niezależnie od stosowanych metod i procedur, od zbierania po przechowywanie i usuwanie danych.
 • Ograniczenie przetwarzania – techniki i metody stosowane w celu ograniczenia aktywnego przetwarzania danych osobowych na przyszłość.
 • Profilowanie – wykorzystanie danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobowych, takich jak preferencje, zainteresowania, zachowanie, lokalizacja.
 • Zgoda – wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla określonych celów.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – incydent bezpieczeństwa prowadzący do nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych.
 • Pseudonimizacja – przetwarzanie danych osobowych w sposób, który uniemożliwia bezpośrednie powiązanie danych z konkretną osobą bez dodatkowych informacji.
 • Anonimizacja – proces przetwarzania danych osobowych, który uniemożliwia ich powiązanie z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.

§2 Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 37 RODO, Restauracja i Browar Sowiduch nie wymaga powołania Inspektora Ochrony Danych ze względu na charakter, zakres i cele przetwarzania danych. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować bezpośrednio do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

§3 Użycie plików cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje różne typy plików cookies w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników oraz dostarczania spersonalizowanych usług. Pliki cookies to niewielkie fragmenty danych przechowywane na urządzeniu użytkownika, które pomagają nam poprawić jakość naszych usług. Oto rodzaje plików cookies, z których korzystamy:

 • Cookies wewnętrzne: To pliki generowane bezpośrednio przez naszą stronę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika podczas i pomiędzy wizytami.

 • Cookies zewnętrzne: Nasza strona może również korzystać z usług zewnętrznych, które mogą umieszczać własne cookies na urządzeniu użytkownika. Te pliki są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z serwisu lub dostarczania spersonalizowanych reklam. Wszystkie takie usługi zostały starannie wybrane i zintegrowane z serwisem w celu poprawy oferowanych funkcji.

 • Cookies sesyjne: Są to tymczasowe pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej. Umożliwiają one funkcjonowanie niektórych aplikacji i funkcji serwisu.

 • Cookies trwałe: Te pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku cookie lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Są wykorzystywane do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika na potrzeby przyszłych wizyt na stronie.

§4 Bezpieczeństwo danych i zarządzanie plikami cookies

Bezpieczeństwo danych w naszym serwisie

Zabezpieczenia stosowane w naszym serwisie mają na celu ochronę danych przechowywanych na urządzeniach użytkowników. Mechanizmy składowania i odczytu cookies wykorzystują standardowe funkcje przeglądarek internetowych, które nie pozwalają na dostęp do innych danych na urządzeniu użytkownika. Dzięki temu ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych lub poufnych jest minimalizowane.

Rodzaje cookies wykorzystywane przez nasz serwis:

 • Cookies wewnętrzne: Są to pliki generowane bezpośrednio przez naszą stronę. Służą one do zapewnienia podstawowej funkcjonalności serwisu i są bezpieczne dla urządzeń użytkowników.

 • Cookies zewnętrzne: Nasz serwis korzysta z usług zewnętrznych, które mogą umieszczać własne cookies na urządzeniach użytkowników. Starannie wybieramy naszych partnerów pod kątem bezpieczeństwa i zaufania społecznego, jednak nie mamy pełnej kontroli nad cookies pochodzącymi od tych podmiotów.

 • Cookies sesyjne i trwałe: Używamy cookies sesyjnych, które są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki, oraz cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu do ich ręcznego usunięcia.

Zarządzanie cookies:

Użytkownicy mają możliwość zarządzania cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek pozwala na blokowanie lub usuwanie cookies. Poniżej znajdują się linki do instrukcji dla popularnych przeglądarek:

 • Chrome
 • Opera
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
 • Internet Explorer 11

Pamiętaj, że ograniczenie użycia cookies może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych:

Mimo stosowania zaawansowanych środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że żadne środki nie są w stanie w pełni wyeliminować ryzyka związanego z korzystaniem z internetu. Zachęcamy użytkowników do stosowania dobrych praktyk bezpieczeństwa online, takich jak korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego i unikanie podejrzanych stron internetowych.

Ochrona danych osobowych:

Dbamy o to, aby dane osobowe wprowadzone przez użytkowników były przetwarzane bezpiecznie, z ograniczonym dostępem i wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić te dane przed utratą lub nieautoryzowanym dostępem.

§5 Zastosowanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celach:

 • Optymalizacji doświadczeń użytkownika: Ułatwiamy dostęp do serwisu i jego nawigację, zapewniając płynność i intuicyjność użytkowania.
 • Personalizacji: Dostosowujemy zawartość serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników, np. zapamiętując wybrane ustawienia.
 • Reklamy: Wyświetlamy reklamy bardziej dopasowane do zainteresowań użytkowników, co pozwala na utrzymanie serwisu i rozwijanie nowych funkcji.
 • Programy afiliacyjne: Umożliwiamy korzystanie z ofert partnerskich, z których każde skorzystanie wspiera rozwój naszego serwisu.
 • Analizy i statystyki: Monitorujemy i analizujemy aktywność na stronie, co pomaga nam ulepszać serwis i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celach:

 • Świadczenia usług elektronicznych: W tym komunikacji z użytkownikami oraz zapewnienia dostępu do funkcji serwisu.
 • Bezpieczeństwa i ochrony danych: Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem oraz innymi formami nadużycia.
 • Statystyk i analiz: Zbieranie anonimowych informacji o aktywności użytkowników, co pozwala nam na ciągłe ulepszanie serwisu.
 • Marketingu i reklamy: Dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników oraz realizacja programów afiliacyjnych.

§7 Cookies od partnerów zewnętrznych

Współpracujemy z zaufanymi partnerami, którzy mogą również używać cookies w celu dostarczania spersonalizowanych reklam lub zbierania danych statystycznych. Do najważniejszych należą:

 • Reklama i sieci afiliacyjne: np. MyLead, które pomagają w promowaniu ofert dopasowanych do zainteresowań użytkowników.
 • Analiza statystyczna: np. Google Analytics, służąca do analizy sposobu korzystania z serwisu i jego optymalizacji.

Pamiętaj, że masz kontrolę nad plikami cookie i możesz zarządzać ich ustawieniami w swojej przeglądarce, decydując o ich akceptacji lub odrzuceniu. Zmiany w politykach prywatności lub celach przetwarzania danych przez naszych partnerów są poza naszą kontrolą, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ustawień i preferencji dotyczących cookies.

§8 Zbierane dane w serwisie

Nasz serwis zbiera różne typy informacji o użytkownikach, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze usługi. Dane te dzielą się na anonimowe informacje zbierane automatycznie oraz dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkowników.

Dane zbierane automatycznie mogą obejmować:

 • Adres IP i typ przeglądarki,
 • Rozdzielczość ekranu i przybliżoną lokalizację,
 • Informacje o odwiedzanych podstronach i czasie spędzonym na stronie,
 • System operacyjny, adres strony źródłowej oraz język przeglądarki,
 • Prędkość połączenia internetowego i dostawcę usług internetowych.

Dane podane dobrowolnie przez użytkowników:

 • Adres e-mail przy rejestracji do serwisu lub subskrypcji newslettera,
 • Dodatkowe informacje wymagane przy korzystaniu z określonych usług serwisu.

Niektóre dane, takie jak adres e-mail, są zbierane bezpośrednio od użytkowników podczas rejestracji do określonych funkcji serwisu.

§9 Udostępnianie danych osobowych

Podstawowym odbiorcą danych osobowych jest Administrator serwisu. Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody.

Współpraca z dostawcami usług:

W celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej i operacyjnej, współpracujemy z zaufanymi dostawcami usług, takimi jak firmy hostingowe. Takie podmioty mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i zobowiązane są do ochrony tych danych zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przykładowo, korzystamy z usług firmy hostingowej  cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, która przechowuje dane w bezpiecznej infrastrukturze w Polsce. Dostęp do danych może być niezbędny podczas prac serwisowych, a jego zakres jest ściśle regulowany umową między Administratorem a dostawcą.

§10 Przetwarzanie danych osobowych i anonimowych

Dane osobowe użytkowników:

 • Przekazywanie danych: Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że zostaną one udostępnione publicznie przez użytkownika (np. poprzez komentarze lub posty), co czyni je dostępnymi globalnie.
 • Automatyczne decyzje i profilowanie: Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie przekazanych przez użytkowników danych osobowych.
 • Odsprzedaż danych: Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe:

 • Transfer danych: Anonimowe dane, niezawierające informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, mogą być przekazywane poza Unię Europejską w celach statystycznych lub analitycznych.
 • Wykorzystanie w automatycznym podejmowaniu decyzji: Takie dane również nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji.
 • Odsprzedaż danych: Anonimowe informacje nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie danych w naszym serwisie opiera się na następujących przepisach prawa:

 • Rozporządzenie RODO: Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), które zapewnia ochronę danych osobowych i swobodę ich przepływu.
  • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): przetwarzanie danych na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
  • Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.
  • Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): przetwarzanie w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub stron trzecich.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych: Działania związane z ochroną danych są również zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Prawo telekomunikacyjne i prawo autorskie: Stosujemy się do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które regulują kwestie związane z ochroną prywatności w internecie.

§12 Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników:

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług oferowanych przez serwis, a ich usunięcie lub anonimizacja następuje w ciągu 30 dni od zakończenia korzystania z usług (np. po usunięciu konta użytkownika czy rezygnacji z subskrypcji newslettera). W wyjątkowych przypadkach, takich jak konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów serwisu, dane mogą być przechowywane przez maksymalnie 3 lata od momentu wyrażenia przez użytkownika żądania ich usunięcia, szczególnie w sytuacji podejrzenia naruszenia regulaminu serwisu.

Dane anonimowe:

Anonimowe dane statystyczne, niepozwalające na identyfikację użytkowników, mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu analizy i optymalizacji działania serwisu.

§13 Prawa użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis zapewnia użytkownikom szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Prawo dostępu: Użytkownicy mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez serwis.
 • Prawo do sprostowania: W przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownicy mogą zażądać ich aktualizacji lub uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia: Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, szczególnie gdy nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych sytuacjach, użytkownicy mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje dane w formacie umożliwiającym ich przeniesienie do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownicy mogą wnosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do wniesienia skargi: W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§14 Kontakt z Administratorem Serwisu

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem Serwisu na kilka sposobów:

 • Adres pocztowy: Browar Karpacz Sp.K., ul. Konstytucji 3 Maja 45A, 58-540 Karpacz
 • E-mail: biuro@sowiduch.pl
 • Telefon: +48 726 166 166

§15 Funkcjonalność Serwisu a pliki cookie

Ograniczenie lub wyłączenie plików cookie w przeglądarce użytkownika może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu, ograniczając pełną funkcjonalność strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia funkcjonalne wynikające z ustawień przeglądarki użytkownika.

§16 Linki do stron trzecich

Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są zarządzane przez Administratora serwisu. Administrator nie odpowiada za treści poza serwisem, a użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tych stron przed korzystaniem z nich.

§17 Aktualizacje Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w Polityce Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach przetwarzania danych lub zmian w przepisach prawa. Wszelkie zmiany będą komunikowane użytkownikom za pośrednictwem serwisu lub e-maila dla zarejestrowanych użytkowników, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie. Kontynuacja korzystania z serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej Polityki Prywatności. W przypadku nieakceptacji zmian, użytkownicy mają prawo do usunięcia swoich kont lub rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na dedykowanej podstronie serwisu i wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.


 

Translate »